"Haluan saada sinut innostumaan elämästä joka päivä yhä uudelleen, jotta siitä lopulta tulisi sinulle tapa elää."


"Kasvoin jo pienenä tyttönä kiinni luontoon, vaikka en sieltä vielä silloin tiennytkään löytyvän leipäpuuta."

Minulla ei aina ole ollut erityistä kutsumusta yrittäjäksi, mutta työelämän myötä ymmärsin, että se oli ainoa tapa toteuttaa työnohjausta, jota ei voi tehdä organisaatiossa sisältäpäin. Lisäksi halusin vihdoin päästä toteuttamaan itseäni. Hyödyntää ja jakaa itseni etsimisen matkalta hankittuja oivalluksia ja koulutuksia sekä vahvistaa luonnon voimaannuttavaa yhteyttä ihmisen jokapäiväiseen toimintaan. 

Koen että ihmisen tärkein tehtävä on rakentaa itse oma maailmansa ja itsensä sen sisälle sellaiseksi, että tulee toimeen: itsensä, luojansa ja luonnon kanssa. Tästä tehtävästä tuli lopulta kutsumus ja intohimo joka kasvatti ympärilleen hyvinvointipalveluita tuottavan yrityksen nimeltä FoxStep. Tämä mahdollistaa nyt tämän hyvän jakamisen sekä työskentelyni yritysten ja työhyvinvoinnin parissa työnohjauksin ja valmennuksin. 

Kuulun heihin, jotka vielä aikuisiällä ja fyysisistä rajoitteista huolimatta päättävät kouluttautua uudelle alalle, uuteen ammattiin ja tehdä tästä vielä täysipäiväinen työ itselleen. Se polku ei ole aina ollut itsestäänselvä eikä suora, mutta kun kutsumus on kova ja intohimo suuri ei esteet ole pysäyttäneet vaan laittaneet etsimään tilalle erilaisia mahdollistavia vaihto-ehtoja. 

Ratkaisukeskeisyys on ollut läpi elämän eteenpäin vievä voima ja tätä ratkaisukeskeisyyttä ”positiivista oveluutta” minulle on aina edustanut kettu. Tästä siis juontaa yritykseni nimi FoxStep. Vielä kun ratkaisukeskeisyyteen on yhdistynyt elämän huumori ja on löytänyt kyvyn nauraa on minulle ystävien toimesta annettu lempinimi Laughing Fox.
 
Lopulta tässä kaikessa on kyse työkaluista ja keinoista jotka auttavat meitä jaksamaan arjessa. Olen huomannut, että työelämässä jaksamisen painopiste on siirtymässä yhä enemmän fyysisen työkyvyn ylläpidosta henkisen hyvinvoinnin puolelle. Keskeistä on, kuinka esimiehet ja henkilöstöasiantuntijat voivat tukea henkilökuntaa itsensä johtamisessa työelämän haastavissa tilanteissa, millaisin keinoin ennaltaehkäistä työuupumusta, kuinka tukea motivoitumista ja tavoitteissa onnistumista, sekä miten johtaa tunnetiloja ja hyvän työilmapiirin ja vuorovaikutuskulttuurin syntymistä. Ratkaisukeskeisenä työnohjaajana tuen tulevaisuuteen orientoituvaa työskentelyä yksilö- tai ryhmämuotoisena. Tavoitteena on ylläpitää tai aikaansaada mahdollisimman yksinkertaisia ajattelutapoja, jotka auttavat määrätietoiseen toimintaan tavoitteita edistävällä tavalla. Niitä ovat esim. ajattelun, reagoimisen ja käyttäytymisen muutokset, jotka mahdollistavat toimintaa mahdollisimman hyvällä tasolla ulkoisista stressitekijöistä huolimatta. Työni painottuu psyykkisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kongitiivisen työhyvinvoinnin tukemiseen ja kehittymiseen sekä yksilön omien voimavarojen löytymiseen. 

Koulutukseni on moniulotteinen ja kuvaa hyvin uteliasta luonnettani sekä tarvettani olla näkökulman vaihtajana, kuten kettu. Maailmankatsomukseni on salliva ja hyväksyvä. Kaikkien on löydettävä omansa, eikä kenenkään maailma ole parempi kuin toisen. 

Tutkinnoistani löytyy  ratkaisukseskeinen työnohjaaja (HPI), mindfullness (HPI), Angelic Reiki®, master teacher, Whizhealer terapeutti, Tuina Vyöhyketerapia (Kairon), Venäjänkielen ja -kaupan koulutus (KyAmk), Siivousteknikko, Talouskoulu ja Ylioppilas.
  
FoxStep:in kautta olen löytänyt taas tunteen ja mahdollisuuden siitä, että palaan juurilleni metsään. Luonto ja metsä on aina antanut minulle paljon ja nyt koen pystyväni antaamaan saamastani hyvästä jotain takaisin. 

Tulevaisuuden unelmissa on myös saattaa valmiiksi luonnon voimaannuttaviin vaikutuksiin ja ruokiin liittyvä FoxFood kirja. Se itseasiassa jo onkin hyvästi tulilla. Armi Pousi

Työnohjaaja STOry. Luontaisterapeutti

+358 50 355 5633
tyohyvinvointi@foxstep.fi

© FoxStep 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.